کد معرف چیست ؟

کد معرف چیست ؟

آموزش ویدئویی

اگر کد معرف را در اختیار دوستان و آشنایان قرار دهید و ایشان در هنگام ثبت نام کد معرف شما را وارد کنند مبلغی به عنوان هدیه در کیف پول شما شارژ خواهد شد